Jeżeli postępowanie zostanie unieważnione w jednej lub w kilku częściach, w celu wyboru wykonawców nierozstrzygniętych części, zamawiający przystępuje do kolejnego postępowania. Rodzi się wówczas pytanie - w jaki sposób oszacować wartość zamówienia?

Czytaj Więcej